Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB
Box 1274
164 29 Kista

Hemsida:

www.siversima.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Sivers IMA Holding AB via det helägda dotterbolaget Sivers IMA är en ledande Europeisk leverantör av mikrovågsteknologi. Sivers IMA Holding AB hette tidigare SI Holding AB.

Teckningsperiod:

27 november 2015 - 11 december 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

62,7 Mkr + 5,1 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 november 2015

Värdering:

57,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 13:12. Aktieägare erhåller tretton (13) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Det krävs tolv (12) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är fullt garanterad av bolagets nuvarande huvudägare.

Vid stort intresse för emissionen på 62,7 Mkr kan en övertilldelningsoption på 5,1 Mkr användas.

Uppdatering: Teckningsperioden har justerats 1 dag.

Uppdaterat: 2015-11-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss