Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB
Box 1274
164 29 Kista

Hemsida:

www.siversima.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sivers IMA Holding AB via det helägda dotterbolaget Sivers IMA är en ledande Europeisk leverantör av mikrovågsteknologi. Sivers IMA Holding AB hette tidigare SI Holding AB.

Teckningsperiod:

25 september 2014 - 16 oktober 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

20,4 Mkr + 3,6 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 september 2014

Värdering:

132,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:13. Aktieägare i Bolaget erhåller två (2) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Det krävs tretton (13) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Förutom företrädesemissionen på 20,4 Mkr så kan företaget använda en övertilldelningsoption på 3,6 Mkr.

Emissionen är fullt garanterad av bolagets nuvarande huvudägare, som lämnat teckningsförbindelser, samt av ett garantikonsortium.

Uppdaterat: 2014-09-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss