Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB
Box 1274
164 29 Kista

Hemsida:

www.siversima.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sivers IMA Holding AB via det helägda dotterbolaget Sivers IMA är en ledande Europeisk leverantör av mikrovågsteknologi. Sivers IMA Holding AB hette tidigare SI Holding AB.

Teckningsperiod:

4 februari 2013 - 15 februari 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,6 Mkr

Teckningskurs:

3,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 januari 2013

Värdering:

Pre-money 39,2 Mkr och 44,8 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs (7) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är genom teckningsförbindelser från huvudägare och styrelseledamöter - som tecknar pro rata - samt garantiåtaganden, garanterad till 100 %.

Simers IMA byter i samband med denna nyemission lista, från Nordic-MTF till Aktietorget.

Obs, datumen är en uppskattning, exakta datum har ännu inte kommunicerats.

Uppdatering: Informationen har uppdaterats med faktiska datum.

Uppdaterat: 2013-01-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss