Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB
Box 1274
164 29 Kista

Hemsida:

www.siversima.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Sivers IMA Holding AB via det helägda dotterbolaget Sivers IMA är en ledande Europeisk leverantör av mikrovågsteknologi. Sivers IMA Holding AB hette tidigare SI Holding AB.

Teckningsperiod:

13 juli 2012 - 3 augusti 2012

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

3,63 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 juli 2012

Värdering:

Pre-money 32,7 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:9. För varje 1 innehavd aktie erhålls 1 teckningsrätt, det krävs 9 teckningsrätter för att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är till sin helhet garanterad av bl. a. bolagets huvudägare.

Uppdaterat: 2012-07-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss