Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB
Box 1274
164 29 Kista

Hemsida:

www.siversima.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Sivers IMA Holding AB via det helägda dotterbolaget Sivers IMA är en ledande Europeisk leverantör av mikrovågsteknologi. Sivers IMA Holding AB hette tidigare SI Holding AB.

Teckningsperiod:

4 januari 2011 - 31 mars 2011

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 24,9 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

SI Holding planerar en notering på Nordic MTF under februari 2010. Företagets finansiella rådgivare är G&W Kapitalförvaltning.

Uppdatering: Företaget förlänger teckningstiden till en 4 februari 2011.

Uppdatering: Företaget förlänger teckningstiden till den 18 februari 2011.

Uppdatering: Företaget förlänger teckningstiden till den 31 mars 2011. Huvudägarna avser att garantera en del av det återstående beloppet, men företaget vill också ha en tillräcklig ägarspridning.

Uppdaterat: 2011-02-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss