Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Shortcut Media AB

Shortcut Media AB

Shortcut Media AB
Karlavägen 108
115 26 Stockholm

Hemsida:

shortcutmedia.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Shortcut Media Group består av Bond Street Film, Shortcut Post, Shortcut Film samt Shortcut Graphics och är en produktionsgrupp som bl. a. gör trailers, postproduktion, reklam- samt beställningsfilm och grafik.

Teckningsperiod:

19 januari 2021 - 19 januari 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

0,4 Mkr

Teckningskurs:

3,33 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till säljare av Oddway.

Post:

Övrigt:

Styrelsen i SMG har ingått avtal med övriga delägare i dotterbolaget Oddway Film och Television AB (Oddway) om att förvärva återstående aktier i bolaget. Affären sker genom förvärv av befintliga aktier, motsvarande 42 % av utestående ägande i Oddway, från övriga delägare. Köpeskilling uppgår till 0,6 Mkr varav 0,4 Mkr i aktier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss