Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Shortcut Media AB

Shortcut Media AB

Shortcut Media AB
Karlavägen 108
115 26 Stockholm

Hemsida:

shortcutmedia.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Shortcut Media Group består av Bond Street Film, Shortcut Post, Shortcut Film samt Shortcut Graphics och är en produktionsgrupp som bl. a. gör trailers, postproduktion, reklam- samt beställningsfilm och grafik.

Teckningsperiod:

31 maj 2017 - 22 juni 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,8 Mkr + 2 Mkr

Teckningskurs:

6,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

51,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till alla, bred spridning prioriteras.

Post:

Minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Teckningsförbindelser har avlämnats om 2,7 Mkr, motsvarande 35% av emissionen.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängd till den 22 juni 2017.

Uppdaterat: 2017-06-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss