Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Shortcut Media AB

Shortcut Media AB

Shortcut Media AB
Karlavägen 108
115 26 Stockholm

Hemsida:

shortcutmedia.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Shortcut Media Group består av Bond Street Film, Shortcut Post, Shortcut Film samt Shortcut Graphics och är en produktionsgrupp som bl. a. gör trailers, postproduktion, reklam- samt beställningsfilm och grafik.

Teckningsperiod:

16 maj 2016 - 1 juni 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,25 Mkr + 2,2 Mkr

Teckningskurs:

5,50 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

32,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1000 aktier.

Övrigt:

Shortcut Media noteras på Aktietorget den 20 juni 2016.

Teckningsförbindelser och garantier säkerställer hela emissionen på 8,25 Mkr.

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 2,2 Mkr användas.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss