Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Serstech AB

Serstech AB

Serstech AB
Scheelevägen 15
223 63 Lund

Hemsida:

www.serstech.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Serstech har utvecklat en teknik, en spektrometer, som hjälper tull, polis, räddningstjänst och militär med snabb och enkel kemisk identifiering av pulver, piller och vätskor.

Teckningsperiod:

11 juni 2014 - 11 juni 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,7 Mkr

Teckningskurs:

6,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till en grupp av investerare som följt bolaget under en längre tid.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss