Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Senzime AB

Senzime AB

Senzime AB
Vallvägen 4 A
756 51 Uppsala

Hemsida:

www.senzime.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utvecklar instrument för bl a mätning och kontroll av blodsockerhalten. Företaget har globalt försäljningsavtal med ledande leverantörer till läkemedelsindustrin. Senzime AB hette tidigare Senzime Point of Care AB.

Teckningsperiod:

21 februari 2023 - 7 mars 2023

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

101,3 Mkr

Teckningskurs:

7,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 februari 2023

Värdering:

506,66 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. Varje befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt, och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Bolagets aktieägare, Familjen Crafoord och närstående entiteter, Segulah Venture, AB Segulah, Fredrik Rapp och Lennart Kalén (genom bolag), som tillsammans representerar cirka 26,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, stödjer emissionsbeslutet och har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagstämman samt teckna sina pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Handelsbanken Fonder, Sorin J. Brull, Fjärde AP-fonden, Swedbank Robur Fonder, FE Fonder, Philip Siberg (privat och genom bolag) och Pia Renaudin, som tillsammans representerar cirka 23,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget stödjer emissionsbeslutet och har förklarat sin avsikt att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman samt avser teckna sina pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om externa emissionsgarantier om 41,5 miljoner kronor på sedvanliga villkor. Företrädesemissionen omfattas således till 90,7 procent av teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss