Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Scandion Oncology A/S

Scandion Oncology A/S

Scandion Oncology A/S
Ole Maaløesvej 3
2200 Köpenhamn, Danmark

Hemsida:

scandiononcology.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Scandion Oncology är ett nyetablerat bioteknikbolag baserat i Köpenhamn. Företaget kommer att utveckla läkemedel och tester (prediktiva biomarkörer) i syfte att förbättra överlevnad och livskvalitet för cancerpatienter.

Teckningsperiod:

20 juni 2019 - 9 juli 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

29,3 Mkr

Teckningskurs:

12,30 kr per unit / 4,10 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 juni 2019

Värdering:

48,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. Varje 1 aktie ger 1 uniträtt. 5 uniträtter ger rätt att teckna 1 unit. 1 unit består av 3 aktier och 1 teckningsoption (TO1).

Post:

Övrigt:

Teckningsoptionerna (TO1) kan användas under perioden 10 september - 1 oktober 2020. Varje 1 teckningsoption ger rätt att teckna 1 aktie för 5,20 kr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss