Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Scandinavian Biogas Fuels International AB

Scandinavian Biogas Fuels International AB

Scandinavian Biogas Fuels International AB
Verkstadsgatan 4
75323 Uppsala

Hemsida:

www.scandinavianbiogas.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Scandinavian Biogas Fuels har utvecklat metoder för att tillverka biogas mer kostnadseffektivt än som tidigare var möjligt.

Teckningsperiod:

10 maj 2017 - 10 maj 2017

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

43 Mkr

Teckningskurs:

3,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

345 Mkr pre-money, exkl företrädesemission.

Villkor:

Riktad till Wipunen varainhallinta Oy.

Post:

Övrigt:

Förutom denna riktade emission så gör företaget även en företrädesemission på 23 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss