Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SAS AB

SAS AB

SAS AB
Frösundaviks allè 1
19587 Stockholm

Hemsida:

www.sasgroup.net

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SAS betjänar framförallt den skandinaviska marknaden med ett brett utbud av flygbaserade tjänster med särskilt fokus på affärs-resandet. Scandinavian Airlines är medlem och en av grundarna till en av världens största globala flygallianser, Star Alliance. Övriga flygbolag i koncernen är Spanair, Braathens, Wideröes Flyveselskap och Air Botnia. I koncernen finns också flygstödjande verksamhet liksom hotellverksamhet.

Teckningsperiod:

5 oktober 2020 - 19 oktober 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1 125 Mkr

Teckningskurs:

1,16 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Konverting av seniora icke-säkerställda obligationer med fast ränta och förfallodag i november 2022 till stamaktier.

Post:

Övrigt:

Denna emission är en del i ett helt paket av rekapitaliseringsåtgärder.

För att besluta om konvertering av Obligationerna krävs att minst 50 % av Obligationernas justerade nominella belopp är representerat vid mötet och att minst 80 % av det representerade justerade nominella beloppet röstar för konvertering av Obligationerna.

Obligationsinnehavare som avger sin röst före den 9 juli 2020 ("Earlybirdfristen") kommer i tillägg att erhålla ett kontant belopp uppgående till 0,2 % av det nominella beloppet av varje Obligation för vilken de röstar, oavsett om innehavaren röstar för eller mot förslaget.

Uppdatering: Priset per aktie har sänkts till 1,16 kr. Det högsta beloppet har också sänkts till 1 125 Mkr då endast 50 % av obligationerna kan konverteras till stamaktier.

Uppdaterat: 2020-08-29

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss