Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SAS AB

SAS AB

SAS AB
Frösundaviks allè 1
19587 Stockholm

Hemsida:

www.sasgroup.net

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SAS betjänar framförallt den skandinaviska marknaden med ett brett utbud av flygbaserade tjänster med särskilt fokus på affärs-resandet. Scandinavian Airlines är medlem och en av grundarna till en av världens största globala flygallianser, Star Alliance. Övriga flygbolag i koncernen är Spanair, Braathens, Wideröes Flyveselskap och Air Botnia. I koncernen finns också flygstödjande verksamhet liksom hotellverksamhet.

Teckningsperiod:

9 november 2017 - 9 november 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1 270 Mkr

Teckningskurs:

24,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

7 988 Mkr pre-money.

Villkor:

”Acceleratedbook-building”-förfarande. Tecknats av skandinaviska och internationella institutionella investerare, samt ankarinvesterare och andra investerare vars deltagande styrelsen bedömde främjade ett framgångsrikt genomförande av emissionen. Den danska staten deltog i auktionsförfarandet och fick tilldelning om cirka 7,5 miljoner stamaktier.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss