Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Saniona AB

Saniona AB

Saniona AB
Baltorpvej 154
2750 Ballerup, Danmark

Hemsida:

saniona.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och smärtlindring.

Teckningsperiod:

10 januari 2020 - 10 januari 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

25 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

710,3 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Formue Nord Markedsneutral A/S (19,5 MSEK) och Formue Nord Fokus A/S (5,5 MSEK).

Post:

Övrigt:

Utöver denna riktade emission gör Saniona ett antal andra transaktioner.

- Ingående av avtal om lånefacilitet om 25 MSEK med Formue Nord

- Riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner till Formue Nord som kan inbringa 35 – 42 MSEK vid utnyttjandet till en teckningskurs om 25 – 30 SEK per aktie

- Företrädesemission av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare per avstämningsdagen som kan inbringa 76 – 91 MSEK vid utnyttjandet till en teckningskurs om 25 –30 SEK per aktie

Teckningsoptionerna som ges ut är av tre olika serier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss