Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Saniona AB

Saniona AB

Saniona AB
Baltorpvej 154
2750 Ballerup, Danmark

Hemsida:

www.aniona.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och smärtlindring.

Teckningsperiod:

16 maj 2017 - 17 maj 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

35 Mkr

Teckningskurs:

38 kr

Likviddag:

18 maj 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

792 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission via book building. Pareto Securities agerade Sole Manager och Joint Bookrunner och Translution Capital agerade Joint Bookrunner i samband med Nyemissionen.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss