Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Box 23
721 06 Västerås

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SBB äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt.

Teckningsperiod:

24 februari 2020 - 24 februari 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

198,5 Mkr

Teckningskurs:

29,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Syquant Capital (för vissa fonders räkning).

Post:

Övrigt:

Emissionen genomförs med anledning av att SBB ingått avtal med Syquant Capital om förvärv av totalt 8 736 000 stamaktier i Hemfosa Fastigheter AB, De nyemitterade B-aktierna utgör del av det överenskomna vederlaget.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss