Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Box 23
721 06 Västerås

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SBB äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt.

Teckningsperiod:

26 november 2019 - 9 december 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1 505 Mkr

Teckningskurs:

23 kr per B-aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 november 2019

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:13. Varje 1 befintlig stamaktie av serie A, stamaktie av serie B, stamaktie av serie D och preferensaktie ger till en (1) teckningsrätt. Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Ilija Batljan (personligen och via Ilija Batljan Invest AB), Fredrik Svensson (via AB Arvid Svensson), Sven-Olof Johansson (via Compactor Fastigheter AB), Lars Thagesson, Lennart Schuss (via Skoga Invest AS) och Oscar Lekander ("Garantigivarna"), samtliga medlemmar av SBBs styrelse och/eller ledning, har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen med stöd av samtliga teckningsrätter de erhåller, samt har ingått garantiåtaganden avseende hela Företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2019-11-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss