Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Box 23
721 06 Västerås

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SBB äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt.

Teckningsperiod:

28 mars 2019 - 28 mars 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

285 Mkr

Teckningskurs:

31 kr per D-aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission. Meteva AS tecknat sig för 4 838 710 D-aktier, M2 Asset Management AB har tecknat sig för 1 612 903 D-aktier och Klövern AB har tecknat sig för 2 741 936 D-aktier i Nyemissionen.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2019-03-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss