Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sagax AB

Sagax AB

Sagax AB
Engelbrektsplan 1, 6 tr
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.sagax.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

Teckningsperiod:

12 mars 2010 - 26 mars 2010

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

272 Mkr

Teckningskurs:

25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 mars 2010

Värdering:

Pre-money 816 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Tre befintliga aktier ger rätt att teckna en ny preferensaktie.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser avseende 26 % av företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss