Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sagax AB

Sagax AB

Sagax AB
Engelbrektsplan 1, 6 tr
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.sagax.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

Teckningsperiod:

13 juni 2018 - 14 juni 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

302 Mkr

Teckningskurs:

31,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat book building-förfarande anordnat av ABG Sundal Collier.

Post:

Övrigt:

Sagax meddelade efter börsens stängning den 13 juni 2018 att de gör en riktad emission av D-aktier på 300 Mkr. Bör om allt går som det ska vara klar innan börsen öppnar den 14 juni.

Uppdaterat: 2018-06-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss