Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sagax AB

Sagax AB

Sagax AB
Engelbrektsplan 1, 6 tr
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.sagax.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

Teckningsperiod:

15 maj 2018 - 29 maj 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

656 Mkr

Teckningskurs:

27,50 kr per D-aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 maj 2018

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:10. Varje tiotal aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av 1 stamaktie av serie D.

Post:

Övrigt:

Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare kommer att teckna sina pro rata andelar av emissionen och totalt har de förbundit sig att teckna 31 % av emissionen motsvarande 205 miljoner kronor.

Uppdaterat: 2018-05-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss