Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sagax AB

Sagax AB

Sagax AB
Engelbrektsplan 1, 6 tr
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.sagax.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

Teckningsperiod:

3 december 2012 - 12 december 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

270 Mkr + 100 Mkr

Teckningskurs:

29,50 kr per preferensaktie

Likviddag:

10 december 2012

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till både institutioner och allmänhet.

Post:

Övrigt:

Sagax planerar att emittera preferensaktier.

OBS, datumen är bara en uppskattning. Villkoren har inte kommunicerats ännu.

Uppdatering: Villkoren har nu kommunicerats.

Emissionen på 270 Mkr kan utökas med ytterligare 100 Mkr om efterfrågan finns.

Uppdaterat: 2012-11-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss