Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Safe at Sea AB

Safe at Sea AB

Safe at Sea AB
Bultgatan 40 A
442 40 Kungälv

Hemsida:

www.safeatsea.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Safe at Sea tillverkar och säljer Rescuerunner, en smidig farkost för sjöräddning i hårt väder.

Teckningsperiod:

7 oktober 2021 - 21 oktober 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,45 Mkr

Teckningskurs:

1,10 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 oktober 2021

Värdering:

10,45 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje aktie erhålls en teckningsrätt. En teckingsrätt ger rätt att teckna en ny aktie. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Post:

Övrigt:

Totalt omfattas företrädesemissionen av teckningsåtaganden uppgående till cirka 40 procent och av emissionsgarantier uppgående till 60 procent.

Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 19 augusti 2022 till och med den 1 september 2022, dock lägst 0,20 kronor (kvotvärdet) och högst 1,65 kronor. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 5 september 2022 till och med den 19 september 2022.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss