Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB
Industrigatan 23
312 34 Laholm

Hemsida:

www.rootfruit.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Rootfruit är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer chips och snacks av hög kvalitet.

Teckningsperiod:

26 september 2018 - 17 oktober 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15,9 Mkr

Teckningskurs:

7,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 september 2018

Värdering:

47,7 Mkr pre-money, exklusive samtida apportemission.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Styrelseledamöter, VD och huvudägare i Rootfruit jämte ett mindre antal externa investerare har lämnat teckningsförbindelser motsvarande cirka 50 procent av emissionen.

Uppdaterat: 2018-09-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss