Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i RNB Retail and Brands AB

RNB Retail and Brands AB

RNB Retail and Brands AB
Regeringsgatan 29
10323 Stockholm

Hemsida:

www.rnb.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

RNB bedriver verksamhet inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik genom ett nätverk av ungefär 470 butiker i mellan- och i det övre prissegmentet med fokus på en serviceupplevelse utöver det vanliga.

Teckningsperiod:

11 november 2019 - 25 november 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

84,8 Mkr

Teckningskurs:

1,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 november 2019

Värdering:

42,4 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i företrädesemissionen.

Post:

Övrigt:

Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening ("KfS") och Novobis AB har lämnat teckningsåtganden, motsvarande sin ägarandel i Bolaget, totalt cirka 45 procent av företrädesemissionen. Därutöver har KfS, Novobis, och Mangold Fondkommission AB lämnat garantiåtaganden att teckna ytterligare cirka 55 procent av företrädesemissionen. Sammantaget är företrädesemission garanterad fullt ut.

Uppdaterat: 2019-11-11

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss