Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rizzo Group AB

Rizzo Group AB

Rizzo Group AB
Linnégatan 89 C, plan 6
104 50 Stockholm

Hemsida:

www.rizzogroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Rizzo Group är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 93 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken.

Rizzo Group AB hette tidigare Venue Retail Group AB. Venue Retail Group AB hette tidigare Wedins Skor & Accessoarer AB.

Teckningsperiod:

27 oktober 2020 - 10 november 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

94,5 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 oktober 2020

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 11:2. Befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen innehavd aktie oavsett aktieslag. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av elva (11) nya B-aktier i Företrädesemissionen.

Post:

Övrigt:

Obs, datumen 1-15 december 2020 är dummy-datum, i skrivande stund har inga datum för teckningsperiod kommunicerats. Allt som är kommunicerat vad gäller datum är att en extra bolagsstämma ska hållas den 30 november 2020 där beslut ska tas om tid och villkor.

Emissionsgarantin, som uppgår till totalt 73,5 MSEK, består av en kombination av tecknings- och garantiåtaganden som har erhållits från de befintliga aktieägarna Tommy Jacobson AB (ägs av Bolagets styrelseordförande Tommy Jacobson), Trading House Scandinavia AB, Varenne AB och Leif Rahmqvist samt intressenterna Lars Fins (Bolagets VD) och Håkan Lundstedt (styrelseledamot i Bolaget) (tillsammans ”Garanterna”). De befintliga aktieägarna har åtagit sig att teckna sig för sin pro rata-andel i Företrädesemissionen.

Uppdatering: Datum för teckningsperioden är 27 oktober - 10 november 2020.

Uppdaterat: 2020-09-21

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss