Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i RhoVac AB

RhoVac AB

RhoVac AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.rhovac.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

RhoVac är ett bioteknikföretag verksamt inom att upptäcka och utveckla cancervaccin.

Teckningsperiod:

5 juni 2019 - 19 juni 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

180,9 Mkr

Teckningskurs:

19 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 juni 2019

Värdering:

180,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget ger en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier. Bland de externa investerare som lämnat teckningsåtaganden och emissionsgarantier återfinns M2 Asset Management/Rutger Arnhult (cirka 89,1 Mkr) och Nordic Cross (cirka 24,9 Mkr), båda med ett långsiktigt intresse i RhoVac.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss