Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i RhoVac AB

RhoVac AB

RhoVac AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.rhovac.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

RhoVac är ett bioteknikföretag verksamt inom att upptäcka och utveckla cancervaccin.

Teckningsperiod:

10 januari 2017 - 20 januari 2017

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

1,4 Mkr

Teckningskurs:

8,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Swedish Growth Fund AB.

Post:

Övrigt:

"Anledningen till beslutet att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att möjliggöra för Swedish Growth Fund AB att fullgöra sitt garantiåtagande och teckna nya aktier i bolaget motsvarande den andel av teckningsoptioner av serie TO 1 som inte tecknades av innehavarna under lösenperioden."

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss