Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Recipharm AB

Recipharm AB

Recipharm AB
Lagervägen 7
136 50 Haninge

Hemsida:

www.recipharm.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Recipharm är en kontraktstillverkare av läkemedel.

Teckningsperiod:

19 maj 2020 - 19 maj 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

500 Mkr

Teckningskurs:

110,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

7 489,2 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission. Tecknad av bland annat Gladiator, Länsförsäkringar, Polar Capital och fyra andra.

Post:

Övrigt:

Som Bolaget tidigare har meddelat avser Bolaget att genomföra en eller flera nyemissioner av aktier för att återbetala den brygglånefacilitet som användes för att finansiera förvärvet av Consort. Den Riktade Emissionen utgör ett led i Bolagets avsikt att återbetala brygglånefaciliteten och likviden från den Riktade Emissionen kommer att användas i enlighet därmed. Tecknarna i den Riktade Emissionen har uttryckt sin intention att teckna sin pro rata-andel i en potentiellt kommande företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss