Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Recipharm AB

Recipharm AB

Recipharm AB
Lagervägen 7
136 50 Haninge

Hemsida:

www.recipharm.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Recipharm är en kontraktstillverkare av läkemedel.

Teckningsperiod:

13 juni 2018 - 14 juni 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

508 Mkr

Teckningskurs:

127 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat book building-förvarande anordnat av DNB Markets, Swedbank och Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

Post:

Övrigt:

Efter börsens stängning den 13 juni 2018 inledde Recipharm en riktad emission på 4 miljoner aktier. Om allt går som tänkt så bör den vara klar innan börsen öppnar den 14 juni.

Uppdaterat: 2018-06-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss