Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Recipharm AB

Recipharm AB

Recipharm AB
Lagervägen 7
136 50 Haninge

Hemsida:

www.recipharm.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Recipharm är en kontraktstillverkare av läkemedel.

Teckningsperiod:

25 maj 2016 - 7 juni 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

805 Mkr

Teckningskurs:

82 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 maj 2016

Värdering:

4 Mdkr pre-money, baserat på stamaktier.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. En aktie ger en teckningsrätt, fem teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss