Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Real Holding i Sverige AB

Real Holding i Sverige AB

Real Holding i Sverige AB
Nybrogatan 16
114 39 Stockholm

Hemsida:

www.realholding.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Real Holding är ett fastighetsbolag med fokus på främst bostadsfastigheter i Sveriges tio största städer, eller i närhet till dessa. Bolaget fokuserar på fastigheter som på ett eller annat sätt har en anknytning till samhällsnyttan, eller där bolaget kan göra en samhällsinsats genom att utveckla och förädla fastigheterna i fråga.

Teckningsperiod:

26 mars 2019 - 9 april 2019

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

57,29 Mkr

Teckningskurs:

0,02 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 mars 2019

Värdering:

4,77 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 12:1. För varje en (1) aktie oavsett aktieslag som innehas på avstämningsdagen erhålls tolv (12) teckningsrätter. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) stamaktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Förutom denna företrädesemission planerar Real Holding även att göra en riktad emission som en del av en betalning för fastigheter. Minst 60 Mkr ska utgöras av aktier.

Uppdatering: Emissionen i sin tidigare form ställdes in, och vd har även bytts ut. Nu görs ett nytt försök där man har skalat ner ambitionerna till 50-60 Mkr. Jool Markets AS har anlitats som rådgivare för hela bolagets refinansiering, inkl obligationer.

Uppdaterat: 2019-03-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss