Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Real Holding i Sverige AB

Real Holding i Sverige AB

Real Holding i Sverige AB
Nybrogatan 16
114 39 Stockholm

Hemsida:

www.realholding.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Real Holding är ett fastighetsbolag med fokus på främst bostadsfastigheter i Sveriges tio största städer, eller i närhet till dessa. Bolaget fokuserar på fastigheter som på ett eller annat sätt har en anknytning till samhällsnyttan, eller där bolaget kan göra en samhällsinsats genom att utveckla och förädla fastigheterna i fråga.

Teckningsperiod:

2 november 2018 - 16 november 2018

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

23,75 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 oktober 2018

Värdering:

Villkor:

Riktad till preferensaktieägarna. En post på 800 stamaktier betalas med 1 preferensaktie av serie PREF 1.

Post:

Minimum 800 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss