Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Real Holding i Sverige AB

Real Holding i Sverige AB

Real Holding i Sverige AB
Nybrogatan 16
114 39 Stockholm

Hemsida:

www.realholding.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Real Holding är ett fastighetsbolag med fokus på främst bostadsfastigheter i Sveriges tio största städer, eller i närhet till dessa. Bolaget fokuserar på fastigheter som på ett eller annat sätt har en anknytning till samhällsnyttan, eller där bolaget kan göra en samhällsinsats genom att utveckla och förädla fastigheterna i fråga.

Teckningsperiod:

20 november 2017 - 8 december 2017

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

63,87 Mkr + 3 eller 30 Mkr + 75,40 Mkr

Teckningskurs:

4 kr per unit / 0,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 8:1. Aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen.

Post:

Övrigt:

Utöver företrädesemissionen på 63,87 Mkr så kan företaget även använda en övertilldelningsoption. Oklart om den är på 3 Mkr eller 30 Mkr (det står 3 Mkr, men siffrorna är grupperade som om det ska vara 30 Mkr).

Utöver företrädesemission och övertilldelning så erbjuds även preferensaktieägare att lösa in sina preferensaktier mot stamaktier. Det skulle utöka emissionen med maximalt 75,40 Mkr.

En (1) Unit består av åtta (8) nyemitterade aktier med en kurs om 0,50 SEK samt fyra (4) teckningsoptioner. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt och varje teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till kurs 0,65 SEK.

Uppdatering: Teckningsperioden senareläggs 3 dagar.

Uppdatering: Teckningsperioden senareläggs ytterligare. Bolaget återkommer med nya datum.

Uppdatering: Teckningstiden är satt till 20 nov - 8 dec 2017.

Uppdaterat: 2017-11-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss