Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Real Holding i Sverige AB

Real Holding i Sverige AB

Real Holding i Sverige AB
Nybrogatan 16
114 39 Stockholm

Hemsida:

www.realholding.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Real Holding är ett fastighetsbolag med fokus på främst bostadsfastigheter i Sveriges tio största städer, eller i närhet till dessa. Bolaget fokuserar på fastigheter som på ett eller annat sätt har en anknytning till samhällsnyttan, eller där bolaget kan göra en samhällsinsats genom att utveckla och förädla fastigheterna i fråga.

Teckningsperiod:

31 mars 2016 - 2 maj 2016

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

60 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Emissionen riktas huvudsakligen till ett begränsat antal investerare som på förhand anmält intresse att teckna aktier i Bolaget.

Post:

Övrigt:

Real Holding ska noteras på First North i april 2016,

Den 31 mars genomfördes den första delen av den riktade emissionen om totalt 903 338 B-aktier till en kurs om 7,50 SEK per aktie, motsvarande cirka 6,8 MSEK.

Det framgår inte när emissionen förväntas stänga. Vi anger 15 april 2016 som en uppskattning.

Uppdatering: Real Holding listas på NGM Nordic-MTF den 21 april 2016, dvs inte First North.

Uppdaterat: 2016-04-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss