Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Raybased AB

Raybased AB

Raybased AB
Nohabgatan 18 A
461 53 Trollhättan

Hemsida:

www.raybased.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Raybased erbjuder ett trådlöst system för intelligent styrning av funktioner och energikontroll i kommersiella fastigheter.

Teckningsperiod:

29 maj 2017 - 12 juni 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

19,3 Mkr

Teckningskurs:

8 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 maj 2017

Värdering:

48,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För en (1) innehavd aktie i bolaget erhålles två (2) Uniträtter. Det krävs fem (5) Uniträtter för att teckna en Unit.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad upp till 80%.

Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption TO 1.

Innehav av sex (6) teckningsoptioner TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny Aktie i Raybased till en teckningskurs motsvarande 130 procent av teckningskursen för en (1) Aktie i erbjudandet. Erbjudandet gäller från och med den 8 januari 2018 till och med den 31 januari 2018.

Uppdaterat: 2017-05-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss