Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Raybased AB

Raybased AB

Raybased AB
Nohabgatan 18 A
461 53 Trollhättan

Hemsida:

www.raybased.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Raybased erbjuder ett trådlöst system för intelligent styrning av funktioner och energikontroll i kommersiella fastigheter.

Teckningsperiod:

13 november 2015 - 8 december 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,28 Mkr

Teckningskurs:

5,60 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

21 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 aktie, minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Raybased noteras på Aktietorget den 18 januari 2016.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss