Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ranplan Group AB

Ranplan Group AB

Ranplan Group AB
Upper Pendrill Court
Cambridge, UK

Hemsida:

ranplanwireless.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ranplan har utvecklat en mjukvara för att planera, designa och optimera trådlösa nätverk utom- och inomhus.

Teckningsperiod:

24 maj 2018 - 8 juni 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

62 Mkr

Teckningskurs:

10,30 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

145 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 aktie, minimum 750 aktier.

Övrigt:

Beräknad första handelsdag på First North är den 28 juni 2018.

Erbjudandet har garanterats i sin helhet (62 miljoner kronor) varav 16 procent (10 miljoner kronor) avser teckningsåtaganden och 84 procent (52 miljoner kronor) avser garantiåtaganden.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd 1 dag till den 8 juni 2018.

Uppdaterat: 2018-06-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss