Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Randviken Fastigheter AB

Randviken Fastigheter AB

Randviken Fastigheter AB
Strandvägen 5A
103 21 Stockholm

Hemsida:

randviken.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen. Genom dotterbolaget Raybased PropTech AB erbjuds digitala tjänster för hållbar och lönsam fastighetsförvaltning. Randviken Fastigheter AB hette tidigare Raybased AB.

Teckningsperiod:

1 december 2021 - 2 december 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

800 Mkr

Teckningskurs:

69 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

2 145,6 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat book building-förfarande anordnat av Nordea och Swedbank

Post:

Övrigt:

Randviken inledde efter att marknaden stängt den 1 december 2021 en emission på minst 670 Mkr som ska vara klar innan marknaden öppnar igen.

Uppdatering: Randviken fick in 800 Mkr till 69 kr per aktie, en rabatt om cirka 5,2 procent mot stängningskursen.

Uppdaterat: 2021-12-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss