Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Randviken Fastigheter AB

Randviken Fastigheter AB

Randviken Fastigheter AB
Strandvägen 5A
103 21 Stockholm

Hemsida:

randviken.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen. Genom dotterbolaget Raybased PropTech AB erbjuds digitala tjänster för hållbar och lönsam fastighetsförvaltning. Randviken Fastigheter AB hette tidigare Raybased AB.

Teckningsperiod:

9 juni 2020 - 23 juni 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24,56 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 juni 2020

Värdering:

12,28 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. För varje innehavd aktie erhålls två (2) teckningsrätter. Det krävs en (1) teckningsrätt för teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är garanterad till 100% av ett konsortium bestående av Fredrik Brodin, Styrelseordförande Raybased, Jan Eriksson Styrelseledamot Raybased, Neptunia Invest AB, Brofund Group AB samt Kvarnvreten Equity AB.

Uppdaterat: 2020-06-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss