Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Randviken Fastigheter AB

Randviken Fastigheter AB

Randviken Fastigheter AB
Strandvägen 5A
103 21 Stockholm

Hemsida:

randviken.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen. Genom dotterbolaget Raybased PropTech AB erbjuds digitala tjänster för hållbar och lönsam fastighetsförvaltning. Randviken Fastigheter AB hette tidigare Raybased AB.

Teckningsperiod:

29 maj 2017 - 12 juni 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

19,3 Mkr

Teckningskurs:

8 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 maj 2017

Värdering:

48,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För en (1) innehavd aktie i bolaget erhålles två (2) Uniträtter. Det krävs fem (5) Uniträtter för att teckna en Unit.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad upp till 80%.

Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption TO 1.

Innehav av sex (6) teckningsoptioner TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny Aktie i Raybased till en teckningskurs motsvarande 130 procent av teckningskursen för en (1) Aktie i erbjudandet. Erbjudandet gäller från och med den 8 januari 2018 till och med den 31 januari 2018.

Uppdaterat: 2017-05-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss