Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Randviken Fastigheter AB

Randviken Fastigheter AB

Randviken Fastigheter AB
Strandvägen 5A
103 21 Stockholm

Hemsida:

randviken.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen. Genom dotterbolaget Raybased PropTech AB erbjuds digitala tjänster för hållbar och lönsam fastighetsförvaltning. Randviken Fastigheter AB hette tidigare Raybased AB.

Teckningsperiod:

13 november 2015 - 8 december 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,28 Mkr

Teckningskurs:

5,60 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

21 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 aktie, minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Raybased noteras på Aktietorget den 18 januari 2016.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss