Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i RAIRE Invest AB

RAIRE Invest AB

RAIRE Invest AB
Centralplan 15 1tr
111 20 Stockholm

Hemsida:

raireinvest.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

RAIRE Invest investerar i företag och marknadsför nyemissioner.

Teckningsperiod:

3 april 2018 - 7 maj 2018

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4,1 Mkr

Teckningskurs:

0,41 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

82,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 aktie, minimum 10 000 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss