Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Quickbit eu AB

Quickbit eu AB

Quickbit eu AB
Birger Jarlsgatan 60 6tr
114 29 Stockholm

Hemsida:

quickbit.eu

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Quickbit eu tillhandahåller lösningar för näthandlare så att deras kunder på enkelt och tryggt sätt kan hantera kryptovalutor, såsom Bitcoin och Etherum.

Teckningsperiod:

8 januari 2018 - 22 januari 2018

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

4,8 Mkr

Teckningskurs:

4,80 kr per unit / 2,40 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Rikad emission, till aktieägarna Abelco Investment Group AB. Teckningsrätt: För varje aktiepost om 200 000 (tvåhundra tusen) aktier i Abelco per avstämningsdagen, vilken preliminärt sagts bli 10 januari 2018, erhåller sådan aktieägare i Abelco rätt att teckna 500 units i Quickbit enligt särskild teckningssedel.

Post:

Övrigt:

Obs, 8-22 januari 2018 är bara ett ungefärligt datum, Abelco har bara kommunicerat att emissionen ska göras i januari 2018.

Quickbit ska notera sig på NGM Nordic-MTF.

Varje unit i Quickbit innehåller två (2) aktier jämte 1 vederlagsfri teckningsoption. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Quickbit under september 2018 till priset 3,20 kr/aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss