Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Quartiers Properties AB

Quartiers Properties AB

Quartiers Properties AB
Östermalmstorg 5, 1 tr
114 42 Stockholm

Hemsida:

www.quartiersproperties.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Quartiers är ett svenskt fastighetsbolag som verkar på den spanska solkusten. Bolagets affärsidé är att förvärva främst semester- och fritidsrelaterade fastigheter med utvecklingspotential och förädla dessa till en attraktiv standard för att därefter hyra ut fastigheterna i långa hyreskontrakt till hyresgäster/operatörer. Bolaget skall genom dotterbolag äga, utveckla och förvalta fastigheter.

Teckningsperiod:

12 maj 2017 - 30 maj 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

91,4 Mkr + 60 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 maj 2017

Värdering:

Villkor:

Varje aktie (stamaktie eller preferensaktie) berättigar till en teckningsrätt. Varje teckningsoption (av serie 1 eller serie 2) berättigar till tio teckningsrätter (vilket beror på att teckningsoptionerna inte inkluderades i den aktiesplit 1:10 som beslutades av bolagsstämman den 23 februari 2017). Det krävs sju teckningsrätter för teckning av en ny stamaktie.

Post:

Övrigt:

Preliminär första dag för handel på First North för stamaktierna är den 21 juni 2017. Bolaget planerar även att flytta handeln i preferensaktierna från Nordic-MTF till First North.

Bolaget har på förhand erhållit teckningsåtaganden motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen på 91,4 Mkr. Bolaget kan även använda en övertilldelningsoption på 60 Mkr.

Uppdaterat: 2017-05-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss