Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Quartiers Properties AB

Quartiers Properties AB

Quartiers Properties AB
Östermalmstorg 5, 1 tr
114 42 Stockholm

Hemsida:

www.quartiersproperties.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Quartiers är ett svenskt fastighetsbolag som verkar på den spanska solkusten. Bolagets affärsidé är att förvärva främst semester- och fritidsrelaterade fastigheter med utvecklingspotential och förädla dessa till en attraktiv standard för att därefter hyra ut fastigheterna i långa hyreskontrakt till hyresgäster/operatörer. Bolaget skall genom dotterbolag äga, utveckla och förvalta fastigheter.

Teckningsperiod:

31 oktober 2016 - 31 oktober 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission, till av styrelsen utvalda investerare.

Post:

Övrigt:

Quartiers Properties preferensaktier är noterade på NGM Nordic-MTF, men stamaktierna är onoterade.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss