Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Qlucore AB

Qlucore AB

Qlucore AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

www.qlucore.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Qlucore erbjuder verktyg för att analysera och visualisera data. Verktygen använder AI och maskininlärning. Bolaget har fokus på läkemedelsbolag och universitet.

Teckningsperiod:

11 oktober 2021 - 22 oktober 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

90 Mkr

Teckningskurs:

64,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

170 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för alllmänheten.

Post:

1 aktie, minimum 100 aktier.

Övrigt:

Qlucore noteras på First North den 11 november 2021.

75 Mkr av emissionen är säkerställd på förhand av teckningsåtagare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss