Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Prostatype Genomics AB

Prostatype Genomics AB

Prostatype Genomics AB
Industrivägen 19
171 48 Solna

Hemsida:

www.prostatypegenomics.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Prostatype Genomics unika system identifierar det genetiska fingeravtrycket för prostatacancer genom att mäta information från cancerstamcellernas gener i det vävnadsprov (biopsi) som redan erhållits i samband med att patienten diagnostiserats. Genom att kombinera det genetiska fingeravtrycket med övrig information från diagnosen beräknas en så kallad P-score. Prostatype Genomics AB hette tidigare Chundsell Medicals AB.

Teckningsperiod:

13 december 2023 - 27 december 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

47,8 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr per unit / 0,04 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 december 2023

Värdering:

4,78 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 10:1. En (1) befintlig ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av tio (10) nyemitterade aktier samt fyra (4) nyemitterade teckningsoptioner av serie 3.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande sammanlagt cirka 21,5 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 15,9 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ledande befattningshavare och styrelseledamöter i Prostatype Genomics uppgår till sammanlagt 4,3 MSEK. För emissionsgarantier utgår en kontant ersättning om 14 procent av garanterat belopp, alternativt 16 procent i form av akter i Bolaget. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

En (1) teckningsoption av serie 3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskursen avseende teckningsoptionen av serie 3 kommer att fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (”VWAP”) under mätperioden 14 – 28 mars 2024, dock lägst 0,01 SEK (motsvarande kvotvärdet). Teckningsoptioner av serie 3 kan utnyttjas för teckning av aktier i Prostatype Genomics under perioden 5 – 19 april 2024.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss