Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Prostatype Genomics AB

Prostatype Genomics AB

Prostatype Genomics AB
Industrivägen 19
171 48 Solna

Hemsida:

www.prostatypegenomics.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Prostatype Genomics unika system identifierar det genetiska fingeravtrycket för prostatacancer genom att mäta information från cancerstamcellernas gener i det vävnadsprov (biopsi) som redan erhållits i samband med att patienten diagnostiserats. Genom att kombinera det genetiska fingeravtrycket med övrig information från diagnosen beräknas en så kallad P-score. Prostatype Genomics AB hette tidigare Chundsell Medicals AB.

Teckningsperiod:

26 augusti 2021 - 27 augusti 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24,7 Mkr

Teckningskurs:

13 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

171,4 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Sedermera Fondkommission.

Post:

Övrigt:

Prostatype Genomics inledde denna emission på 24 Mkr efter att marknaden stängt den 26 augusti 2021 och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 27 augusti.

Uppdaterat: 2021-08-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss